Jarosław RuszkiewiczTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.
 

« niepodległy.pl
 strona główna działy tagi o autorze szukaj 
Historia2021.05.07 13:45

Testament polityczny Hitlera

 
 
W ankiecie przeprowadzonej w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych 41% respondentów zgodziło się z poglądem, że Żydzi mają w swoich rękach cały kraj. Liczba ta znacznie spada podczas konfliktu, ale wzrasta nawet do 58% w 1945 roku , zaraz po zakończeniu wojny.
 

Tekst testamentu Hitlera jest praktycznie nieobecny w książkach do histori, z których się uczymy. Został tak starannie ukryty, że nie funcjonuje w żadnym obiegu a tylko na podstawie dokumentów źródłowych można tworzyć interpretacje i odtwarzać obraz i klimat czasów minionych.

Minęło 75 lat od zakończenia II WŚ i wszystko wskazuje na to, że III Rzesza nie upadła tylko po cichu przepoczwarzyła się w IV Rzeszę. Czołgi zastąpiły pieniądze. Widać to zwłaszcza w kontekście haniebnej ustawy przegłosowane ostatnio w polskim Sejmie.

Mam cichą nadzieję, że nie znajdzie się tym razem żaden huskopodobny donosiciel, który zadenuncjuje mnie do prokuratury IPN. No cóż, zaryzykuję.

Poniżej artykuł włoskiego publicysty Paolo Germani. Zaapraszam do lektury.

28 kwietnia 1945 roku, tuż przed północą, gdy w Berlinie szaleje bitwa, a upadek III Rzeszy jest bliski, Adolf Hitler poślubia swoją partnerkę Evę Braun, bierze udział w krótkiej ceremonii wznosząc ostatni toast, po czym udaje się do swojego osobistego gabinetu i tam  dyktuje swój Testament polityczny Gertraudzie Junge, swojej zaufanej sekretarce.

29 kwietnia o godzinie 4:00 Adolf Hitler podpisuje testament , który z kolei jest kontrasygnowany przez czterech świadków: Josepha Goebbelsa, Wilhelma Burgdorfa, Martina Bormanna i Hansa Krebsa. Berlin płonie.

W dniu 29 kwietnia Führer zostaje poinformowany o końcu Benito Mussoliniego . Jest zmęczony, pokonany, pobity.

30 kwietnia o godzinie 15:30 Adolf Hitler popełnia samobójstwo strzałem w skroń. Eva Braun  zażywa tabletkę cyjanku . Niedługo potem ich szczątki są wyniesione z bunkra, oblane benzyną i spalane.

Historia Testamentu

Testament Hitlera zawiera ostatnie życzenia Adolfa Hitlera. Pierwsza część ma charakter ogólny, krótko analizuje przyczyny wojny i chwali ducha poświęcenia narodu niemieckiego, który walczył do końca, z samozaparciem i poczuciem obowiązku. Druga część jest bardziej szczegółowa, wskazuje, kim będą jego następcy. Wreszcie jest trzecia część, w której Hitler wydaje testamentowe dyspozycje dotyczące swoich osobistych rzeczy, kolekcji dzieł sztuki i niewiele więcej. Testament jest rozprowadzany w różnych egzemplarzach i podawany do wiadomości odbiorców. Jest to zatem dokument publiczny , sporządzony w języku niemieckim, a następnie przetłumaczony na wszystkie języki zwycięskich mocarstw.

Kilka miesięcy później testament opublikowała także prasa międzynarodowa , przede wszystkim amerykańska i brytyjska. Budzi duże zainteresowanie czytelników i od razu budzi wiele kontrowersji. Dokument dzieli anglosaską opinię publiczną, spory nie ustępują przez wiele miesięcy.

W Stanach Zjednoczonych i Anglii antysemityzm, rozpowszechniony już przed wojną, dramatycznie się nasilił. W ankiecie przeprowadzonej w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych 41% respondentów zgodziło się z poglądem, że Żydzi mają w swoich rękach cały kraj. Liczba ta znacznie spada podczas konfliktu ale wzrasta nawet do 58% w 1945 roku, zaraz po zakończeniu wojny. W tym czasie brytyjski ambasador w Waszyngtonie poinformował swój rząd, że Stany Zjednoczone są uważane za kraj antysemicki.

Coraz więcej Amerykanów jest przekonanych, że stoczyli wojnę, której pragnął międzynarodowy judaizm i że wnieśli ogromny wkład krwi, aby wesprzeć sprawę innego narodu. Henry Ford i Charles Lindbergh, wielcy przeciwnicy międzynarodowego judaizmu, wracają do mody .

Społeczność żydowska jest zaniepokojona, domaga się zablokowania publikacji testamentu i ponownego utajnienia dokumentu. Brytyjski minister spraw zagranicznych, Ernest Bevin, odpowiedział się na ten wniosek w styczniu 1946 roku i zwrócił się do prasy ogólnie a amerykańskiej i brytyjskiej w szczególności aby powstrzymać rozpowszechnianie zawartości dokumentu i ograniczyć ekspozycję dla publiczności.

W swoich oficjalnych komunikatach minister Bevin mówi o powszechnym zaniepokojeniu, że wola Hitlera stanie się dla Niemców przedmiotem kultu . Ale Niemcy w tym czasie byli zajęci przetrwaniem kryzysów żywnościowych wywołanych planem Morgenthau , większość mężczyzn albo zginęła na wojnie, albo nadal byli więźniami, a Niemcy wcale nie byli zainteresowani Testamentem Hitlera, a tym bardziej odbudową. Narodowej Partii Narodowo- Socjalistycznej.

Powody wniosku były zatem inne, bardzo różniące się od tego, co twierdził brytyjski minister.

Aby zrozumieć, jak naprawdę było, po prostu trzeba przeczyta uważnie testament. Ernest Bevin nie martwił się nieprawdopodobnym odrodzeniem nazizmu w Niemczech, teraz pokonanym, martwym i pogrzebanym razem ze swoim założycielem, ale raczej negatywnymi reakcjami, jakie ta wola wywoływała wśród ludności angloamerykańskiej, zwłaszcza w odniesieniu do prawdziwych przyczyn wybuchu wojny, na inicjatorów i promotorów, ogólnie zidentyfikowanych w dużych żydowskich finansach i międzynarodowym judaizmie.

Chociaż rząd amerykański, przynajmniej z pozoru, nie podzielał obaw leżących u podstaw tej prośby, przyjmuje prośbę o zaprzestanie rozpowszechniania testamentu i wycofuje go z miejsca, w którym był on publicznie prezentowany, w Archiwum Narodowym Maryland . Od tego momentu wszystkie zachodnie gazety jednocześnie przestają publikować dokument i jego zawartość, pamięć zostaje całkowicie utracona.

Nie powstrzyma to antysemityzmu w krajach anglosaskich, który do końca lat czterdziestych osiągnął swoje szczyty, ale odwraca uwagę od dokumentu, który rzuca inne światło na przyczyny wojny i promotorów konfliktu. Oryginalna kopia testamentu jest obecnie przechowywana w skarbcu archiwów narodowych w College Park w stanie Maryland .

Kontrowersyjna treść Testamentu Hitlera

Jak wspomniano powyżej, wola Adolfa Hitlera jest podzielona na dwie części. Pierwsza część to rzeczywisty testament polityczny , skupia się na ogólnych tematach, a następnie organizuje przekazanie władzy. Druga część poświęcona jest dziedziczenia jego dóbr osobistych (nie przetłumaczono).

Najbardziej zaskakujące w dokumencie jest to, że Hitler nie uważa, iż toczył wojnę z mocarstwami sojuszniczymi, nigdy nie wspomina o Stanach Zjednoczonych, Związku Radzieckim, Francji i Wielkiej Brytanii. Według Hitlera to nie oni są zwycięzcami, ale inni.

Hitler pisze, że wojna: „... była chciana i promowana wyłącznie przez tych międzynarodowych mężów stanu, którzy byli albo pochodzenia żydowskiego, albo pracowali dla żydowskich interesów ”.

Później twierdzi: „Złożyłem tak wiele propozycji kontroli i ograniczenia uzbrojenia, że ​​potomstwo nigdy nie będzie w stanie obarczać mnie odpowiedzialnością za wybuch tej wojny. Nigdy nie chciałem, aby drugi konflikt z Anglią czy Ameryką wybuchł po pierwszej fatalnej wojnie światowej ”.

Aby następnie potwierdzić:

„Miną stulecia, ale z ruin naszych miast i naszych dzieł sztuki będzie się coraz bardziej odnawiać nienawiść do ludzi, którzy są naprawdę odpowiedzialni za to wszystko, i którym musimy dziękować za to, co się wydarzyło: międzynarodowy judaizm i jego współpracownicy ”.

Na trzy dni przed wybuchem wojny z Polską po raz kolejny zaproponowałem ambasadorowi brytyjskiemu w Berlinie rozwiązanie problemu polsko-niemieckiego podobne do tego, jakie przyjęto dla oddanego pod międzynarodową kontrolę dystryktu Saary. Także tej oferty nikt nie może zanegować. Została odrzucona tylko dlatego, że przywódcy brytyjskiej polityki chcieli wojny, częściowo motywowani nadzieją na wzbogacenie, a częściowo propagandą międzynarodowego judaizmu ”.

Hitler pisze więc czarno na białym, że prawdziwym wrogiem Niemiec był międzynarodowy judaizm. Rzeczywiście, w 1933 r. Żydzi, wkrótce po przejęciu władzy przez Hitlera, zebrali się z wielką pompą w Nowym Jorku i wypowiedzieli wojnę III Rzeszy , jeszcze zanim Hitler zagroził interesom międzynarodowej społeczności żydowskiej.

Hitler uważał Żydów i międzynarodowy judaizm za kraj, który nie istnieje na mapie, ale jest zdolny do manipulowania innymi krajami w wojnie. W rzeczywistości było to już powszechne przekonanie w Stanach Zjednoczonych, popierane przede wszystkim przez Henry'ego Forda i Charlesa Lindbergha .

W ten sposób kontynuuje swoją ostatnią wolę: „Nie wątpię, że jeśli narody Europy zostaną ponownie potraktowane jak pakiety akcji przez tych międzynarodowych konspiratorów finansowych i finansowych , to również ludzie zostaną wciągnięci w orbitę ich odpowiedzialności, jako jedynego winowajcy w tej morderczej walce.: Judaizmu! "

Co więcej, nie wątpię, że tym razem miliony dzieci należące do aryjskich narodów Europy umrą z głodu, nie tylko miliony mężczyzn i nie tylko setki tysięcy kobiet i dzieci spłoną w miastach lub zginą w wyniku bombardowań. Prawdziwi winowajcy , choć bardziej humanitarnymi środkami, muszą odpokutować za swoje grzechy ”.

W testamencie ponownie podejmuje się temat Żydów: „… Nie chcę wpaść w ręce wroga, który potrzebuje kolejnego widowiska zorganizowanego przez Żydów dla rozbawienia ich histerycznych mas.

I kończy tymi słowami: „... Nakazuję przywódcom narodu i tym, którym dowodzą, skrupulatne przestrzeganie praw rasy i bezwzględne przeciwstawianie się trucicielom wszystkich narodów, międzynarodowemu judaizmowi”.

Pamiętajmy, że prawa rasowe, do których Hitler nawiązuje w swojej woli, to tak zwane prawa rasowe norymberskie , które dyskryminowały tylko i wyłącznie Żydów, a nie inne narody.

Polityczny testament Adolfa Hitlera

Mój testament polityczny

Minęło już ponad trzydzieści lat, odkąd w 1914 roku, jako ochotnik, wykorzystałem swoje skromne siły w pierwszej wojnie światowej, do której Rzesza została zmuszona.
W ciągu tych trzech dekad we wszystkich myślach, działaniach i witalności poruszała mnie tylko miłość i wierność mojemu ludowi. Umocniły mnie do podejmowania najtrudniejszych decyzji, przed jakimi kiedykolwiek stanął człowiek. Przez te trzy dekady spędzałem w tym cały swój czas, energię i zdrowie.

Nie jest prawdą, że ja lub ktokolwiek inny w Niemczech chcieliśmy wojny w 1938 roku. Była ona chciana i promowana wyłącznie przez tych międzynarodowych mężów stanu, którzy byli albo pochodzenia żydowskiego, albo pracowali dla żydowskich interesów. Złożyłem tak wiele propozycji kontroli zbrojeń i ograniczeń, że potomstwo nigdy nie będzie w stanie winić mnie za wybuch tej wojny. Nigdy nie chciałem, aby drugi konflikt z Anglią czy Ameryką wybuchł po pierwszej fatalnej wojnie światowej. Miną stulecia, ale z ruin naszych miast i naszych dzieł sztuki będzie się coraz bardziej odnawiać nienawiść do ludzi, którzy są za to realnie odpowiedzialni i którym musimy za to wszystko dziękować: międzynarodowy judaizm i jego współpracownicy. .

Trzy dni przed wybuchem wojny z Polską po raz kolejny zaproponowałem ambasadorowi brytyjskiemu w Berlinie rozwiązanie problemu polsko-niemieckiego podobne do tego, jakie przyjęto dla znajdującej się pod międzynarodową kontrolą dzielnicy Saary. Ta oferta również nigdy nie zostanie przyjęta. Została odrzucony tylko dlatego, że przywódcy brytyjskiej polityki chcieli wojny, kierując się po części nadzieją na wzbogacenie, a po części propagandą międzynarodowego judaizmu.

Nie wątpię, że jeśli narody Europy zostaną ponownie potraktowane jak pakiety akcj przez tych międzynarodowych konspiratorów finansowych i finansowych, to również ludzie zostaną wciągnięci w orbitę ich odpowiedzialności, jako jedynego winowajcy w tej morderczej walce.: Judaizmu! ". Co więcej, nie wątpię, że tym razem miliony dzieci należące do aryjskich narodów Europy umrą z głodu, nie tylko miliony mężczyzn i nie tylko setki tysięcy kobiet i dzieci spłoną w miastach lub zginą w wyniku bombardowań. Prawdziwi winowajcy , choć bardziej humanitarnymi środkami, muszą odpokutować za swoje grzechy. Po sześciu latach wojny, która mimo wszystkich niepowodzeń pewnego dnia przejdzie do historii jako demonstracja najwspanialszych i najdzielniejszych racji istnienia narodu, nie mogę opuścić miasta, które jest stolicą tej Rzeszy. Ponieważ siły są zbyt małe, aby wyprowadzać dalsze ataki na wroga, a nasz opór jest stopniowo osłabiany przez rozczarowanych i pozbawionych inicjatywy ludzi, chciałbym zostać w tym mieście, aby dzielić swój los z tymi milionami mieszkańców, którzy już zdecydowali się zostać. Nie chcę też wpaść w ręce wroga, który potrzebuje kolejnego widowiska zorganizowanego przez Żydów dla rozbawienia ich histerycznych mas.

Dlatego zdecydowałem się zostać w Berlinie i zabiję się, gdy uznam, że stanowisko Führera i kanclerza nie może być dłużej utrzymane. Umieram z sercem pełnym szczęścia, świadomy niezmierzonych czynów i dokonań naszych żołnierzy na froncie, naszych kobiet w domu, dokonań naszych rolników i robotników oraz dokonanych, wyjątkowych w historii, dzieł naszej młodzieży, którą prowadziło moje imię.

Z całego serca dziękuję wszystkim. Jest równie oczywiste, że pragnę, abyście właśnie z tego powodu w żadnym wypadku nie rezygnowali z walki, ale raczej kontynuowali walkę z wrogami Ojczyzny, bez względu gdzie, wierny wierzę w wielkiego Clausewitza. Z ofiary naszych żołnierzy zjednoczonych wokół mojej osoby aż do śmierci, zalążka promiennego odrodzenia ruchu narodowo-socjalistycznego, a tym samym urzeczywistnienia prawdziwej wspólnoty narodów, odrodzą się Niemcy.
Wiele najodważniejszych mężczyzn i kobiet zdecydowało się na śmierć połączyć swoje życie z moim, modliłem się i ostatecznie zabroniłem im tego, ale raczej wezwałem ich do wzięcia udziału w dalszej bitwie o Naród. Proszę przywódców armii, Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych, aby wszelkimi możliwymi środkami wzmocnili ducha oporu naszych żołnierzy w sensie narodowego socjalizmu, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że ja również, jako założyciel i twórca tego ruchu wolałem śmierć zamiast tchórzliwej abdykacji, a nawet kapitulacji.
Niech niemożność poddania się przez okręg lub miasto stanie się w przyszłości częścią kodeksu honorowego niemieckiego oficera - jak to już jest w naszej Marynarce Wojennej jako lśniące przykłady, wiernie wypełniając swój obowiązek aż do śmierci.

Druga część woli politycznej

Przed śmiercią wydalę z partii byłego marszałka Rzeszy Hermanna Göringa i pozbawię go wszelkich praw, jakie przysługiwał mu dekretem z 29 czerwca 1941 r., A także oświadczeniem w Reichstagu 1 września 1939 r. Na jego miejsce wyznaczyłem Grossadmirała Dönitza, Prezydenta Rzeszy i Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.
Przed śmiercią wydaliłem z partii i ze wszystkich stanowisk w państwie byłego Reichsführera-SS i ministra spraw wewnętrznych Heinricha Himmlera. Na jego miejsce mianuję Gauleitera Karla Hanke na stanowisko Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji oraz Gauleitera Paula Gieslera Reicha na ministra spraw wewnętrznych.
Göring i Himmler, niezależnie od ich niewierności wobec mnie, wyrządzili niezmierzone szkody krajowi i całemu narodowi tajnymi negocjacjami z wrogiem, które prowadzili bez mojej wiedzy i wbrew mojej woli, próbując nielegalnie przejąć władzę. 
Aby dać narodowi niemieckiemu rząd honorowy - rząd, który zamierza kontynuować wojnę za wszelką cenę - wyznaczyłem na przywódcę narodu następujących członków nowego gabinetu:
Prezydenta Rzeszy: Dönitz Kanclerz Rzeszy: DR. Minister partii GOEBBELS: Bormann Minister spraw zagranicznych: Seyss-Inquart

Chociaż wielu z tych mężczyzn, takich jak Martin Bormann, dr Goebbels itp., Wraz ze swoimi żonami, dołączyło do mnie z własnej woli, nie chcąc opuszczać stolicy Rzeszy z jakiegokolwiek powodu, ale byli gotowi umrzeć tutaj ze mną jednakże muszę ich prosić, aby spełnili moją prośbę i w tym przypadku przedłożyli interesy narodu ponad własne uczucia. Dzięki ich pracy i lojalności jako towarzyszy będą bliżej mnie po mojej śmierci, ponieważ mam nadzieję, że mój duch zostanie między nimi. Opuszczenie ich będzie trudne, ale nie niesprawiedliwe, ale przede wszystkim nie pozwolę, by strach wpływał na ich działania i stawiam honor narodu ponad wszystko na świecie. Wreszcie niech uświadomią sobie, że naszym zadaniem kontynuacja budowy państwa narodowo-socjalistycznego jest dziełem następnych stuleci, które zawsze nakłada na każdego człowieka obowiązek służenia wspólnemu interesowi i podporządkowywania temu celowi osobistej korzyści. 

Proszę wszystkich Niemców, wszystkich narodowych socjalistów, mężczyzn, kobiety i wszystkich żołnierzy sił zbrojnych, aby byli wierni i posłuszni aż do śmierci nowemu rządowi i jego prezydentowi.

Przede wszystkim nakazuję przywódcom narodu i tym, którzy są pod ich dowództwem, skrupulatne przestrzeganie praw rasy i bezwzględne zwalczanie trucicieli wszystkich narodów, międzynarodowego judaizmu.
Napisane w Berlinie, 29 kwietnia 1945 r. 04:00

ADOLF HITLER

Wnioski

W swojej woli politycznej Hitler nie pisze wygodnych słów i nie wyraża idei, o których nie myśli. Oskarżenia pod adresem żydowskich finansów i międzynarodowego judaizmu, uważanego za wyłącznie odpowiedzialnych za wojnę, nie mają na celu przeniesienia odpowiedzialności za konflikt na innych, ale raczej potwierdzenie jego przekonań.

Oskarżenia przeciwko Żydom, które Hitler wysunął od pierwszego szkicu Mein Kampf, potwierdzając je we wszystkich swoich przemówieniach i pismach. We wspomnieniach, znanych również jako Testament Hitlera , podyktowanym na początku 1945 roku Martinowi Bormanowi , Hitler wyraża te same przekonania, które zostały przedstawione w oficjalnym dokumencie podyktowanym jego sekretarce 29 kwietnia 1945 roku.

W rzeczywistości Hitler nie był jedynym, który w tamtym czasie myślał, że wojna została wywołana przez międzynarodowy judaizm. W rzeczywistości, przemyślenia Hitlera nie różniły się zbytnio od tych wyrażonych przez Charlesa Lindbergha w 1941 r. W jego słynnym przemówieniu wygłoszonym przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. Nie różnią się też zbytnio od tych Henry'ego Forda, który od 1920 roku uważał wpływ Żydów na kulturę amerykańską za zgubny i poświęcił Żydom książkę „Międzynarodowy Żyd” .

I nie zapominajmy o 58% Amerykanów, którzy w 1945 roku wierzyli, że Żydzi kontrolują ich kraj.

W 1940 roku, Żydzi nie byli tylko oskarżani o II Wojnę Światową ale również o kryzys 29 roku, spowodowany przez wielką finansjerę żydowską i w konsekwencji Wielkiego Kryzysu z 1930 roku . A cofając się w czasie, rewolucja bolszewicka , pierwsza wojna światowa , wielki kryzys końca XIX wieku i krach na giełdzie w 1872 roku , którym Otto Glagau poświęcił książkę, która odniosła wielki sukces.

Stąd Żydzi byli uważani za źródło zła nie tylko przez Hitlera i nazistów, ale także przez setki milionów ludzi z różnych kultur rozsianych po całym świecie.

 Paolo Germani

***

Bibliografia i sitografia

Uwaga : autor artykułu informuje o udokumentowanych faktach historycznych, w żadnym wypadku nie podziela poglądów wyrażonych przez Aldolfa Hitlera w swojej woli politycznej, ale po prostu umieszcza fakty w czasie, w którym wystąpiły. Witryna Altreinfo.org jest przeciwna wszelkim formom dyskryminacji, rasowym, religijnym lub innym, zgodnie z zasadami dotyczącymi witryny, które wszyscy odwiedzający muszą przeczytać przed przeczytaniem artykułów. W przypadku stwierdzenia przez czytelnika jakichkolwiek niezgodności lub błędów w tekście artykułu prosimy o zgłoszenie tego redakcji.

 
 

Tekst oryginalny https://www.altreinfo.org/una-storia-diversa/31371/il-testamento-politico-di-adolf-hitler-paolo-germani/

Tłumaczenie automatyczne. Wybór, redakcja i korekta J.R.

 

 
273 odsłony  średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Hitler, międzynarodowe żydostwo.
Re: Testament polityczny Hitlera 
miarka, 2021.05.07 o 21:00
Mocne.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Szczur z Nexty
Jasiek → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Szczur z Nexty
Alfax → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Bunt NoVax: opieraj się, odmawiaj, odrzucaj!
MONACO → Jarosław Ruszkiewicz
izraelskie zbrodnie przeciwko ludzkości
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Manifest
Alfax → Jarosław Ruszkiewicz
Wyszczepienie Izraela - ?
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Finis Poloniae AD 2021
interesariusz → miarka
Re: Finis Poloniae AD 2021
miarka → interesariusz
Finis Poloniae AD 2021
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Testament polityczny Hitlera
miarka → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Czy Biden popycha Rosję w objęcia Chin?
MONACO → Jarosław Ruszkiewicz
Re: 4 maja przejdzie do historii
interesariusz → Jarosław Ruszkiewicz
Re: F-35 czyli amerykański "jedwabny szlak"
Jasiek → Jarosław Ruszkiewicz
Re: Klęska "Narodowego Programu Wyszczepienia"
Jarosław Ruszkiewicz → interesariusz
więcej…